Konfliktløsnings komunikation er et halvdags seminar, hvor konflikttrappen gennemgås og hvor deltagerne byder ind, hvor på trappen hver afdeling befinder sig. Der er ofte overraskelser, da flere åbenbart føler sig trynet af de der har ordet i sin magt.

På kurset vil deltagerne få styrket deres personlige gennemslagskraft. Hele afdelingen vil få en fælles forståelse af hvilke formuleringer og handlinger der skaber en konflikt. De vil lære girafsprog, en metode til at udtrykke sine egne problemer - uden at bebrejde andre. Typiske problem er at de svage deltagere føler sig endnu mere blottet, hvis de skal udtrykke deres problem og stærkere hvis de retter deres vrede mod den de føler er skadevolder. På kurset indser de at en stærk kvinde IKKE er en der råber højest eller kritiserer andre, men en der kan udtrykke hvad der trykker hende.

Kurset kan udvides med personlig udvikling hvor man forstår sig selv og andres adfærd meget bedre. Kurset har en stor effekt på motivationen og omkring samarbejde om komplekse opgaver.